Presentazione

 

A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. teljes egészében magyar tulajdonú vállalatként lépett a hazai piacra azzal a céllal, hogy munkalehetőséget biztosítson megváltozott munkaképességű személyek számára, ezzel megvalósítva a komplex rehabilitáció folyamatába illeszkedő foglalkozási rehabilitációt. A rehabilitációs foglalkoztatás célja munkatapasztalat szerzése, ill. a munkavégző képesség újbóli visszanyerése, mely érdekében biztosítjuk azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melyek az egészségkárosodással, fogyatékkal élő személyek állapotának megfelelő munkahelyi környezetet jelentik, tevékenységünkkel elősegítve a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását. A munkavállalók által végzett feladatok megfelelnek mind a tartós, mind pedig a tranzit foglalkoztatás által támasztott követelményeknek. Akkreditált munkavégzési helyeinken a munkafeladatok jórészt könnyen elsajátítható manuális műveletekből állnak, mely alapja a munka-rehabilitációnak, munkatapasztalat szerzésnek. Emellett szakképesítést igénylő munkakörökben történő foglalkoztatás is biztosított, és az egyéb adminisztrációs feladatok ellátása is a rehabilitációs tevékenység részét képezi.

Vállalatunk és jogelődje 1997 óta tevékenykedik ebben a szegmensben, ezen időszak alatt számos sorstársunk munka-rehabilitációját valósítottuk meg. Elhatározásunknak megfelelően Jász-Nagykun-Szolnok megyében járulunk hozzá az egészségkárosodással, fogyatékkal élő, de dolgozni akaró emberek munkaerő-piaci problémáinak enyhítéséhez. Az általunk biztosított védett foglalkoztatás közel 600 fő megváltozott munkaképességű személy tartós-, vagy tranzit foglalkoztatását öleli fel. A kezdeti 30 főről mára közel 20 szorosára emelkedett munkavállalóink létszáma.

Legfontosabb célkitűzésünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére megfelelő munkafeltételek, illetve munkalehetőség biztosítása, amely a fogyatékkal élők hasznos foglalkoztatását teszi lehetővé. Segítünk megvalósítani a munkavállalók rehabilitációját, habilitációját, amely lehetőséget biztosít a munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszajutására, valamint az egészségi állapotuk fenntartására, javulására. A rehabilitációs foglalkoztatás által segítjük munkavállalóink személyiségének fejlődését, mellyel lényeges mentális javulást érhetünk el az egyén tekintetében.

Alapfeladatunk teljesítése érdekében kapcsolatot tartunk a megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatásában közreműködő, azt elősegítő egyéb szervekkel, szervezetekkel. Nyitottak vagyunk különféle rendezvényeken, nyílt programokon való részvételre annak érdekében, hogy újabb partnerekkel kerülhessünk kapcsolatba, mivel kiemelt figyelmet szentelünk az együttműködő munkáltatók felkutatására a foglalkozási rehabilitáció magasabb szintű megvalósítása, valamint a tranzitálás elősegítése érdekében.

Az általunk végzett bérmunkák nagy része több évtizedes múltra tekint vissza, igyekszünk megrendelőinkkel jó partneri kapcsolatot kialakítani a magas színvonalú, pontos, rugalmas munkavégzésünkkel.

Cégünk profiljában jelentős helyet foglal el az egyszerű munkaműveletekre alapozott manuális, illetve géppel végezhető tevékenység, különböző elektronikai összeszerelő munka, csomagolási feladatok, valamint orvosi kesztyűk műszaki vizsgálata, papír csomagolóeszköz gyártása. Kereskedelmi egységünkben alsó-felsőruházat, lábbelik, bőráruk, táskák értékesítésével foglalkozunk. Látássérült munkavállalónk által fizikai közérzetet javító szolgáltatást, masszázst biztosítunk.

 

 

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány