EFOP-1.1.6-17-2017-00010

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt címe: Tranzitfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiaci integrációjának elősegítése a

Teljes Életért Nonprofit Kft-nél

 Kedvezményezett neve: “Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatás összege: 63.384.132,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2018. 01. 01.

Projekt fizikai befejezése: 2019. 12. 31.

ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL
Az EFOP-1.1.6-17-2017-00010 kódszámú pályázati projekt keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalóink nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében készség- és kompetenciafejlesztő Alapvető képzés lebonyolítását valósítjuk meg. A megváltozott munkaképességű munkatársak kompetencia vizsgálata alapján kerülnek kiválasztásra a képzések résztvevői, és kerülnek megújításra a személyes rehabilitációs tervek.
A projekt eredményeképp megtörténik legalább 185 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónk kompetencia-felmérése. A felmérés eredményének kiértékelése alapján bevonásra kerül az alapvető képzésbe 124 munkavállaló. Az eredmények révén jelentősen javulnak a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyei, javul foglalkoztathatóságuk.
A projekt megvalósításának főbb tevékenységei
1. Kompetencia felmérések
Legalább 185 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval készség-, szakmai- és magatartás-alapú kompetencia-felméréseket végzünk. A felmérések eredményét a belső rehabilitációs szakemberek és a szakmai megvalósítók egyeztetik, adatait feldolgozzák, majd visszavezetik a megváltozott munkaképességű munkavállalók felülvizsgált személyes rehabilitációs tervébe.
2. Alapvető képzés
A képzésbe bevont munkatársak érzékenyítésével, felkészítésével és a képzési csoportok összeállításával megkezdődik a projekt szakmai és támogatói tevékenységét nyújtó mentorok, szupervízorok és az oktatásszervezők aktív együttműködése a munkavállalókkal, biztosítva ezzel a képzések előkészítésének és megvalósításának megfelelő szakmai színvonalát, a költséghatékonyságot és a fenntarthatóságot.
3. Képzési monitoring
A képzési monitoring s a projekt célok maradéktalan megvalósulásának feltétele. A folyamatos monitorozási tevékenység során megvalósul a képzések feltételeinek, hatékonyságának, eredményességének, az indikátorok teljesülésének és a kapcsolódó adminisztrációjának
4. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
A szakmai tevékenység egyik legfontosabb és folyamatosan biztosított eleme a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása a munkatársak nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
5. Tranzitálás
A projekt keretében 10 fő megváltozott munkaképességű személy számára biztosítjuk a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést.

sajtokozlemeny_zaras_EFOP_116_17_2017_00010