TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0005

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0005

ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0005 kódszámú pályázati projekt keretében a megváltozott
munkaképességű munkavállalóink nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének
megvalósítása érdekében készség- és kompetenciafejlesztő Alapvető képzés lebonyolítását
valósítjuk meg.
A megváltozott munkaképességű munkatársak kompetencia vizsgálata alapján kerülnek
kiválasztásra a képzések résztvevői, és kerülnek megújításra a személyes rehabilitációs tervek.
A projekt eredményeképp kialakításra kerülnek az oktatótermek, beszerzésre kerülnek az IT
eszközök és irodabútorok, illetve megtörténik 4 telephelyünkön 700 fő megváltozott
munkaképességű munkavállalónk kompetencia-felmérése. A felmérés eredményének
kiértékelése alapján bevonásra kerül az alapvető képzésbe 125 munkavállaló.
Az eredmények révén jelentősen javulnak a megváltozott munkaképességű személyek nyílt
munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyei, javul foglalkoztathatóságuk.

A projekt megvalósításának főbb tevékenységei

  1. Kompetencia felmérések

700 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval készség-, szakmai- és magatartás-
alapú kompetencia-felméréseket végzünk. A felmérések eredményét a külső szakértők, a cég
belső rehabilitációs szakemberei és a szakmai megvalósítók egyeztetik, adatait feldolgozzák,
majd visszavezetik a megváltozott munkaképességű munkavállalók felülvizsgált személyes
rehabilitációs tervébe, majd ez alapján meghatározásra kerülnek az egyéni képzési tervek.

  1. Alapvető képzés

A képzésbe bevont munkatársak kiértesítésével, érzékenyítésével, felkészítésével és a képzési
csoportok összeállításával megkezdődik a projekt szakmai és támogatói tevékenységét nyújtó
mentorok, szupervízorok és az oktatásszervezők aktív együttműködése a munkavállalókkal,
biztosítva ezzel a képzések előkészítésének és megvalósításának megfelelő szakmai
színvonalát, a költséghatékonyságot és a fenntarthatóságot.

  1. Képzési monitoring és minőségbiztosítás

A képzési monitoring és minőségbiztosítást nyújtó, külső szakemberekkel történő
együttműködés a projekt célok maradéktalan megvalósulásának feltétele. A folyamatos
monitorozási tevékenység során megvalósul a képzések feltételeinek, hatékonyságának,
eredményességének, az indikátorok teljesülésének és a kapcsolódó adminisztrációjának
folyamatos ellenőrzése, minőségbiztosítása. A képzési monitoring szolgáltatás biztosítja
emellett a pénzügyi elszámolásait alátámasztó bér-, munkaügyi-, képzési és egyéb kapcsolódó
dokumentumok megfelelőségét, valamint az indikátorok teljesülésének monitorozását is.

  1. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

A szakmai tevékenység egyik legfontosabb és folyamatosan biztosított eleme a foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatások nyújtása a munkatársak nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési
esélyeinek növelése érdekében.

  1. Együttműködések

A szakmai együttműködési megállapodás aláírása A1 konzorciummal kiemelkedően fontos
eleme a szakmai felkészítési szakasznak, hiszen az informatikai -, a munkaerő-piaci
szolgáltatói hálózat, a kompetencia-felmérés, a képzési módszertan és tananyag átvételének
jogosultsága nélkül nem sajátíthatóak el a Portál hozzáférési, használati és módszertani
ismeretei. Az együttműködés aláírásával bekapcsolódunk, és aktívan közreműködünk az
országos munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózatban.
A rehabilitációs szolgáltatások megalapozott, magas színvonalú biztosításának feltétele és
egyben a szakmai felkészítési szakasz szerves részét képezi a nyílt munkaerő-piaci
szolgáltatókkal, piaci szereplőkkel való aktív együttműködés. Ennek elősegítése érdekében a
az A3 konstrukcióban nyertes munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel megállapodást kötünk.
Ennek keretében a cég a projekt ideje alatt és azt követően is a Szolgáltató számára részletes
tájékoztatást nyújt rehabilitációs tevékenységéről, illetve biztosítja a Szolgáltató anyagainak,
tájékozódási és kapcsolat-felvételi lehetőségeinek elérhetőségét munkatársai számára. A
Szolgáltató ezzel párhuzamosan bemutatja szakmai tevékenységét, és elérhetővé teszi
szolgáltatásait és az azokat népszerűsítő anyagait a munkavállalók számára.
Az így kialakuló naprakész információ áramlásnak köszönhetően egyénre szabottan
nyújthatunk munkaerő-piaci tanácsadást a megváltozott munkaképességű munkavállalóink
számára, illetve felmerülő piaci keresleti igény esetén a tájékozódás és a kapcsolat felvételi
lehetőségek biztosítása mellett integrációjukat ösztönözni és támogatni tudja.