TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0020

TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0020

Rehabilitációs tanácsadás – munkaerő-piaci szolgáltatás
Mi a szolgáltatás célja?
A szolgáltatás célja, hogy segítse az aktív korú nem foglalkoztatott, a rehabilitációs folyamatban résztvevő vagy megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy a munkáltatók befogadóvá váljanak az egészségkárosodást szenvedett emberek iránt.
Kiknek ajánljuk?
– akik rehabilitációs tanácsadásban részesültek és a mentori szolgáltatás munkaerő-piaci (re)integrációjuk érdekében szükséges,
– rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesülők,
– speciális szakiskolában, gyógypedagógiai általános iskolában végzők.
Mi a szolgáltatás tartalma?
A rehabilitációs mentori tevékenység olyan komplex szolgáltatás, amely a rehabilitációs folyamatban résztvevő, vagy a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, munkába helyezése, a munkahelyi beilleszkedés elősegítése, illetőleg munkahelyének megtartása érdekében személyre szabott segítséget nyújt. Magában foglalja az orvosi és szociális rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítését is.
Milyen tevékenységekből tevődik össze a szolgáltatás?
a) Információnyújtás a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez.
b) Személyes közreműködés és együttműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, és egyéb, a rehabilitációt segítő szervezetekkel, munkáltatókkal és személyekkel.
c) A rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése.
d) Az ügyfél önálló munkába állásához, állásba segítéséhez szükséges személyes támogatás.
e) Közreműködés a felmerült akadályok elhárításában.
f) Munkába helyezés és munkahely megtartás támogatása.
g) Utánkövetés.

További információ kérhető:
5000 Szolnok, Thököly u. 96.
rehab@teljeseletert.hu
+36 56/412-759